Pensioen

Pensioen na scheiding

Dirk-Jan van den Berg

blank

Als je gaat scheiden heeft dat gevolgen voor het pensioen. Er zijn twee vormen van pensioen waarover afspraken gemaakt dienen te worden: het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen (voorheen het nabestaandenpensioen). De pensioenen worden aan tafel besproken en ik zorg dat de pensioenfondsen op de hoogte worden gesteld van jullie afspraken.

 • Verdelen ouderdomspensioen
 • Bijzonder partnerpensioen
 • Conversie
 • Voorwaarden

Verdelen ouderdomspensioen

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is geregeld dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, bij helfte wordt verdeeld tussen beide partners ongeacht men getrouwd is op basis van huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van goederen of dat men een geregisteerd partnerschap is aangegaan. Dit wordt verevening genoemd.

Bijzonder partnerpensioen

In de Pensioenwet is daarnaast bepaald dat er bij scheiding voor de ex-partner een recht ontstaat op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen ontstaat alleen als er sprake is van een partnerpensioen op opbouwbasis en wordt niet alleen toegekend aan gehuwde en geregistreerde partners, maar ook aan samenwonende partners. Het bijzonder partnerpensioen is niet beperkt tot het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode, maar betreft het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd tot aan de scheidingsdatum (dus ook over de voorhuwelijkse periode).

Conversie

Beide ex-partners kunnen ervoor kiezen om af te zien van verdeling van het pensioen door afwijkende afspraken te maken zoals het kiezen voor conversie (splitsen van het pensioen), in een andere verhouding verdelen van het pensioen of het verrekenen van het pensioen. Als de gemaakte afspraken binnen twee jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder worden gemeld via een speciaal formulier (Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen) dan zal de pensioenuitvoerder te zijner tijd zorgen voor de betaling van een deel van het pensioen van de deelnemer aan de ex-partner.

Voorwaarden

Het ouderdomspensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het bedrag dat de pensioenuitvoerder zou moeten betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd, moet op het moment van scheiding meer zijn dan € 1189,78 bruto per jaar (bedrag per 1 januari 2023). Een klein ouderdomspensioen wordt dus niet verdeeld.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Kom in contact met ons en wij helpen je graag verder

  Stel hier uw vraag

  heermevrouw  Meer artikelen over “”

  blank

  Mediator scheiding

  Een mediator bij scheiding is, in mijn geval, een zeer ervaren professionele bemiddelaar die gespecialiseerd is in echtscheidingen. Als mediator ben ik neutraal en zorg ervoor dat jullie beiden gelijkwaardig worden begeleid bij alle communicatie en het maken van goede afspraken voor jullie toekomst.

  blank

  Eerst scheiden of eerst huis verkopen?

  Wij krijgen regelmatig de vraag of het niet beter is om eerst de woning te verkopen en pas daarna de scheiding te regelen. Dat is helemaal niet nodig. In het echtscheidingsconvenant kan je de situatie opnemen zoals die exact is.

  blank

  Kinderbehartiger

  De Kindbehartiger geeft kinderen een stem in scheidingssituaties. Het is een professional die tijdens de scheiding naast kinderen staat, hun gevoelens en behoeften verwoordt, hen informatie geeft en jullie als ouders advies geeft over wat in het belang is van jullie kind.

  blank

  Partneralimentatie bij scheiding

  Na de echtscheiding houden de verplichtingen van het huwelijk niet op voor wat betreft de plicht om financieel voor elkaar te zorgen. Het gaat hier dan om partneralimentatie. Dit is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt.

  blank

  Gratis scheiden

  Blijven jullie bij elkaar omdat je de scheiding omdat je de scheiding niet kunt betalen? Of wil je scheiden maar heb je geen eigen inkomen? Dan is gratis scheiden een oplossing.

  blank

  Echtscheidingsconvenant

  Wanneer je gezamenlijk tot afspraken bent gekomen, worden deze schriftelijk vastgelegd in het zogeheten convenant en ondertekend door beide partners. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

  blank

  Ouderschapsplan

  Als ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen, zijn zij wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan regelt afspraken over de verzorging en de opvoeding hun kinderen. Dat geldt voor (nog) gehuwden en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Wat moet in ieder geval worden opgenomen in het ouderschapsplan?

  blank

  Kinderalimentatie

  Ouders hebben een onderhoudsplicht voor de kinderen tot in eerste instantie de 18-jarige leeftijd. Ouders dienen naar rato van draagkracht bij te dragen aan de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen; vaak wordt er een alimentatie afgesproken.

  blank

  Hoe vertel je het de kinderen

  Hoe vertel ik het de kinderen?
  De eerste stap in het begeleiden van de kinderen is het vertellen aan de kinderen dat hun ouders gaan scheiden. Maar hoe doe je dat? Er zijn zaken waarmee je als ouder rekening kunt houden.

  blank

  Hoe vertel je het je partner

  De scheidingsmelding is de mededeling van de ene partner aan de andere dat hij of zij wil scheiden.

  De scheidingsmelding is een niet te onderschatten fase in het proces van de scheiding (dit kan lang duren). Het gaat misschien iets te ver om te stellen dat met de scheidingsmelding het proces valt of staat, maar een ‘goede’ scheidingsmelding kan het vervolg wel aanzienlijk verlichten.

  blank

  Co-ouderschap / gezamenlijk ouderschap

  Een veel gehoorde term: Co-Ouderschap maar wat is co-ouderschap eigenlijk?
  Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen.
  In de praktijk is co-ouderschap een ouderschaps-regeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen.

  blank

  Birdnesting, een vorm van co-ouderschap

  Birdnesting is een situatie waarbij de kinderen in een huis blijven wonen en de ouders wisselen van woonplek. Vaak wordt dit gedaan bij een co-ouderschap. De kinderen blijven in ‘hun’ huis. De kinderen ervaren dit ook zo; papa en mama komen in hun huis voor hen zorgen. Als bij de vogels; de ouders komen de kinderen om en om verzorgen.

  blank

  Zorgtoeslag

  Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de premie van de zorgverzekering.

  blank

  Huurtoeslag

  Huurtoeslag

  blank

  Kindgebonden budget

  Kindgebonden budget, een waardevolle bijdrage in de kinderkosten