Mediator scheiding

Een mediator bij scheiding is, in mijn geval, een zeer ervaren professionele bemiddelaar die gespecialiseerd is in echtscheidingen. Als mediator ben ik neutraal en zorg ervoor dat jullie beiden gelijkwaardig worden begeleid bij alle communicatie en het maken van goede afspraken voor jullie toekomst.

Kinderbehartiger

De Kindbehartiger geeft kinderen een stem in scheidingssituaties. Het is een professional die tijdens de scheiding naast kinderen staat, hun gevoelens en behoeften verwoordt, hen informatie geeft en jullie als ouders advies geeft over wat in het belang is van jullie kind.

Partneralimentatie bij scheiding

Na de echtscheiding houden de verplichtingen van het huwelijk niet op voor wat betreft de plicht om financieel voor elkaar te zorgen. Het gaat hier dan om partneralimentatie. Dit is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt.

Echtscheidingsconvenant

Wanneer je gezamenlijk tot afspraken bent gekomen, worden deze schriftelijk vastgelegd in het zogeheten convenant en ondertekend door beide partners. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Pensioen na scheiding

Als je gaat scheiden heeft dat gevolgen voor het pensioen. Er zijn twee vormen van pensioen waarover afspraken gemaakt dienen te worden: het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen (voorheen het nabestaandenpensioen). De pensioenen worden aan tafel besproken en ik zorg dat de pensioenfondsen op de hoogte worden gesteld van jullie afspraken.

Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen, zijn zij wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan regelt afspraken over de verzorging en de opvoeding hun kinderen. Dat geldt voor (nog) gehuwden en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Wat moet in ieder geval worden opgenomen in het ouderschapsplan?

Kinderalimentatie

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor de kinderen tot in eerste instantie de 18-jarige leeftijd. Ouders dienen naar rato van draagkracht bij te dragen aan de kosten van opvoeding en levensonderhoud van de kinderen; vaak wordt er een alimentatie afgesproken.