Nieuws

Corona:
Zorgen van gescheiden ouders over omgangsregelingen
Er zijn veel ouders die zich zorgen maken over de omgang van hun kinderen met hun ex-partner. Die zorgen zijn verergerd sinds de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen/te vertragen. Ouders nemen veel contact op met de hulpverlening, soms met een gevoel van onmacht en angst. Ze hebben vragen zoals:

 • Mijn ex-man is verkouden; kan mijn kind nog wel bij hem langs?
 • Ik wil de omgangsregeling stopzetten; de kinderen hebben veel stress door deze situatie.
 • Ik kan niet meer met de trein reizen, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen contact hebben met hun moeder?
 • Mijn kind is angstig door het coronavirus en zegt niet meer naar papa te willen.

Directe gezamenlijke besluitvorming
Het is aan te raden om die situaties met een koel hoofd en een warm hart aan te pakken. Met de focus op: wat gebeurt hier nu, op dit moment? Een houding die je zal herkennen van jezelf tijdens een crisissituatie. De situatie vraagt om heldere besluitvorming. Het is wenselijk om als professional begrip en erkenning te tonen voor de angst en de stress. Om vervolgens mee te denken in een passende oplossing die door beide ouders eenduidig met de kinderen wordt gecommuniceerd.

Gespreksvragen
Vragen die je jezelf kan stellen en die je als onderlegger kunt gebruiken in gesprekken met ouders zijn:

 • Welke vraag ligt er?
 • Wat zijn de feiten?
 • Hoe schat ik de risico’s en de veiligheid in?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Wat kunnen we wel doen?

Maak een afweging volgens je gebruikelijke manier van gestructureerde besluitvorming, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. Maak de afweging samen, met beide ouders en eventueel andere betrokkenen.

Opschorten van de omgangsregeling?
Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op omgang met beide ouders. Bij scheiding kan de omgangsregeling vastgelegd zijn in een ouderschapsplan .

Ouderschapsplan
Ouders kunnen onderling bepalen hoe de omgangsregeling in deze periode doorgaat. Het is aan te bevelen het aantal verplaatsingen te beperken. Dus liever week op week af dan om de paar dagen wisselen. Dit helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ouders die er samen niet uitkomen, kunnen hulp inschakelen van een Mediator.

Begeleide omgang

 • De begeleide omgang is mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden klachten hebben van hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of koorts boven de 38 graden. Overleg met elkaar hoe je dat vorm kunt geven en houd je aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 • Zoek in alle overige gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld via Skype of FaceTime.
 • Mocht het ondanks klachten van hoesten of niezen of keelpijn (zonder koorts of benauwdheid) toch nodig zijn voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, dan is dat in uitzonderlijke situaties mogelijk. Dit vraag een goede voorbereiding.

Ziek?
De omgang kan sowieso niet doorgaan als een of meer van de betrokkenen ziek is. Met ziek zijn bedoelen we: hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of meer dan 38 graden koorts. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder of een andere huisgenoot. Hoest of niest een betrokkene of heeft hij keelpijn  maar heeft hij geen koorts? Dan kan de omgang, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding in sommige situaties doorgaan, als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Dit is maatwerk.

Alternatieven voor de omgangsregeling
Je kunt natuurlijk zoeken naar alternatieven voor de omgangsregeling, zoals videobellen door middel van WhatsApp, Skype, FaceTime, Zoom of op een andere manier. Dat kan met meerdere personen tegelijk.

Relatiecoaching
Waar ben je destijds verliefd op geworden en waar is dat gevoel gebleven? Kan het weer worden als toen of op zijn minst weer een beetje beter?
In een aantal gevallen kan dat wel, maar je moet er wel aan willen werken.
Een relatiecoach is hierin gespecialiseerd.
Vaak wordt er gebruik gemaakt van de Emotionaly focused training (EFT). Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietraining en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open is en dichtbij je staat.
Tijdens de relatiecoaching verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. We beginnen met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel hierin.
Tijdens de coaching oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. Jullie zijn straks weer in staat om echte verbinding te voelen.
Onderdeel van relatiecoaching is Het ‘Houd me vast’ programma. Dit bestaat uit 7 gesprekken met als doel je (partner) relatie te verbeteren. Door het volgen van het ‘Houd me vast’ programma  ontstaat er weer een diepere emotionele verbinding met elkaar. Negatieve patronen leer je stoppen en je leert om onderliggende emoties en behoeftes te herkennen.

Indien men als nog besluit om toch de relatie te beëindigen na de therapie blijkt dat men door de therapie elkaar beter is gaan begrijpen en  dat men ook beter met elkaar kan communiceren.
Dit is natuurlijk ook waardevol voor de toekomst en zal ook het mediationoproces ten goede komen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
Jannet van Hulsen Coach aan Zee (Noordwijk)
06-12064 08
www.Coachaanzee.com

Het Kwadraad (maatschappelijk werk) 088-900 4000
(Geven ook de cursus houd me vast)
www.kwadraad.nl

​​​​​​
Jaarlijkse indexatie:
De indexatie alimentatie voor 2020 is vastgesteld op 2.5 %.

Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.

Hoe pas ik indexatie alimentatie 2020 toe?
Elke alimentatieplichtige of alimentatiebetaler moet zelf het nieuwe bedrag uitrekenen en vervolgens de maandelijkse betaling aanpassen. Dit gaat als volgt.
Stel het afgesproken alimentatie bedrag 2019 is € 100, het nieuwe alimentatie bedrag 2020 wordt dan:
100 x 1,025 = € 102,50

Zie ook: www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Is indexering alimentatie 2020 verplicht?
Voor kinderalimentatie geldt een wettelijke verplichting, voor partneralimentatie hangt dit af van de gemaakte en vastgelegde afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Hoe vertellen we het de kinderen?

Jullie zijn eruit. De knoop is doorgehakt. Na lang wikken en wegen is besloten, dat jij en je partner gaan scheiden. En dan komt het moeilijkste moment van de scheiding: de kinderen vertellen dat papa en mama uit elkaar gaan. Want ook voor hun leven is de impact van een scheiding enorm. En al kan je hun verdriet niet wegnemen, het is wel het eerste moment waarop je ze kunt gaan helpen. Maar hoe pak je zo’n gesprek nu aan? De volgende tips helpen je, wanneer jullie ‘het gesprek’ met ze voeren.

Laat de eerste emoties wat zakken
Net als bij noodsituaties: help eerst jezelf en dan pas je kind. Je kind heeft niets aan ouders die nog zo uit balans zijn, dat zij hun eigen emoties niet onder controle hebben. Dat is iets anders dan dat je kind best mag zien dat jij ook verdrietig bent. Zie je het verschil? Zorg dus dat de eerste emoties bij jullie allebei wat zijn gezakt, voordat je het aan de kinderen vertelt. Zo kan je je kind ook echt helpen, hun emoties te verwerken.

Stem het van te voren goed af
Met negatief zijn over de andere ouder help je je kind niet, een kind houdt immers van jullie allebei en is altijd loyaal aan beide ouders. Negatief zijn over de ander zal ze vooral pijn doen. Zorg daarom voor een neutraal verhaal- zonder alle ins en outs- waarmee je de situatie duidelijk maakt. En oefen dit van te voren een paar keer samen met de andere ouder. Zeg bijvoorbeeld: “Jij hebt ook vast wel eens een vriendje/vriendinnetje gehad waarmee je eerst heel graag speelde, maar waar je nu minder fijn mee kan spelen. Met dat vriendje/vriendinnetje speel je nu niet zo vaak meer. Zo is het bij papa en mama ook en daarom hebben we besloten om….”.

Samen
Al gaan jullie als partners uit elkaar, door  de kinderen blijven jullie als ouders voor altijd verbonden. Dat dit zo is, laat je gelijk zien door dit gesprek samen als ouders met jullie kinderen te voeren. Zorg ervoor dat alle kinderen bij dit gesprek aanwezig zijn, leeftijdsverschil maakt niet uit. Het gaat erom dat jullie –nu als ouders- samen met de kinderen zijn. Beantwoordt hun vragen ook samen open en eerlijk. Duidelijk en transparant. Praat als gezin over wat er de komende tijd precies gaat veranderen.

Neem de tijd 
Kies een rustig moment uit, waarop jullie niet tijdens het gesprek gestoord worden en er voldoende tijd is. Het begin van het weekend is bijvoorbeeld een geschikt moment. Je kind heeft dan het hele weekend, om van de eerste schrik te bekomen. Ook ben jij dan zelf vrij, waardoor je er die eerste dagen optimaal voor ze kunt zijn. Wel zo fijn.

Oude en nieuwe situatie
Jullie bespreken wat er gaat veranderen. Maar bespreek ook wat niet verandert. Bijvoorbeeld dat ze naar dezelfde school gaan, dezelfde vriendjes houden, op dezelfde sportclub blijven, enzovoort. Dit geeft kinderen een houvast.

Schuldgevoelens
Kinderen zijn geneigd te denken, dat de scheiding van hun ouders hun schuld is. Daarom is het belangrijk te benadrukken, dat de scheiding niets met hen te maken heeft. En dat er ook niets is, wat zij eraan kunnen doen.

Vrede
Laat jouw scheiding geen vechtscheiding worden. Een scheiding is voor een kind al moeilijk genoeg en zij hebben er niet voor gekozen. Probeer daarom geen ruzie te maken en stel het belang van jullie kinderen altijd voorop. Ruzies maken de verwerking van de scheiding extra moeilijk.

Extra tips
Heb je na het lezen van deze tips behoefte aan meer informatie over ‘het gesprek’ of de praktische zaken rond een echtscheiding? Er bestaan tientallen tips die ik je wil geven. Als onpartijdige en deskundige scheidingsmediator help ik jullie, om de scheiding  zo zorgvuldig en soepel mogelijk te laten verlopen. Je staat er dan ook niet alleen voor. Bel of mail ons voor een gratis kennismakingsgesprek. Telnr. 06-10905633

Dirk-Jan van den Berg – MfN familie Register Mediator

De indexatie alimentatie voor 2018 is vastgesteld op 1,5 %.

Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.

Hoe pas ik indexatie alimentatie 2018 toe?
Elke alimentatieplichtige of alimentatiebetaler moet zelf het nieuwe bedrag uitrekenen en vervolgens de maandelijkse betaling aanpassen. Dit gaat als volgt.
Stel het afgesproken alimentatie bedrag 2017 is € 100, het nieuwe alimentatie bedrag 2018 wordt dan:
100 x 1,015 = € 101,50.
Ben je een keer vergeten te indexeren, kijk dan op de site van LBIO om uit te rekenen hoe dit in zijn werk gaat.

Is indexering alimentatie 2018 verplicht?
Voor kinderalimentatie geldt een wettelijke verplichting, voor partneralimentatie hangt dit af van de gemaakte en vastgelegde afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Zijn er nog andere wijzigingen in alimentatie?

Het hangt ervan af wanneer jullie afspraken hebben gemaakt. Voor de berekening van de kinderalimentatie zijn de afgelopen jaren wat wisselingen geweest in de toepassing van heffingskortingen en toeslagen, dit zou op basis van een nieuwe berekening best een ander beeld kunnen geven. Het is overigens niet verplicht deze wijzigingen te volgen maar het mag natuurlijk wel.

De indexatie alimentatie voor 2017 is vastgesteld op 2,1 %.
Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.

Na een scheiding met de kinderen op vakantie. Hoe zit dat?

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor het maken van mooie reisplannen. Maar hoe zit dat na een scheiding? Gaan je kinderen eigenlijk wel mee? En heeft je ex misschien hetzelfde plan voor dezelfde periode? Of juist niet en gaan de kinderen dan twee keer op vakantie? Is dat misschien te veel en te lang?
Met deze en andere vragen moet je rekening houden als je gescheiden bent en jullie samen kinderen hebben.

Ook de vakanties moeten jullie dus goed met elkaar overleggen. Bovendien kun je als gescheiden ouder je minderjarige kind(eren) niet zomaar meenemen naar het buitenland. Je moet in de meeste gevallen eerst toestemming krijgen van je ex, om verdenking van internationale kinderontvoering te voorkomen. En de andere ouder informeren, wat de reisbestemming is.

Toestemmingsformulier ex-partner
Wanneer jullie gezamenlijk gezag over de kinderen hebben, hebben jullie ook allebei een even grote stem in belangrijke beslissingen die jullie over de kinderen nemen.
Je hebt daarom officieel toestemming van je ex nodig, om je minderjarige kind(eren) mee op te vakantie te nemen. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van het formulier ‘aanvraag toestemming reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland’, wat via deze link op de website van Defensie [link to: https://www.defensie.nl/downloads/formulieren/2017/06/12/aanvraag-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-buitenland] kan worden gedownload. Met dit document verklaart de thuisblijvende gezaghebbende ouder, dat hij of zij toestemming geeft dat het minderjarige kind met jou naar het buitenland reist. Per kind is een formulier nodig, voorzien van handtekeningen van beide ouders. Zorg er vervolgens ook voor, dat bij het formulier een kopie van het paspoort of de ID-kaart van de thuisblijvende ouder zit. Het kan, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat je ex-partner je geen toestemming wil geven. In dat geval kun je een rechter inschakelen, om vervangende toestemming te vragen.

Eigen identiteitsbewijs
Daarnaast heeft het kind voor reizen naar het buitenland zijn of haar eigen reisdocument in de vorm van een geldig paspoort of ID-kaart nodig. Vroeger was bijschrijven in het paspoort van de ouder voldoende, maar dat is sinds 2012 niet meer rechtsgeldig. Bovendien controleert de Koninklijke Marechaussee op luchthavens tegenwoordig strenger op reisdocumenten van kinderen. Vooral wanneer de kinderen een andere achternaam hebben, dan de ouder of persoon in wiens gezelschap ze reizen. Bijvoorbeeld als de moeder haar meisjesnaam heeft gehouden, maar de kinderen de achternaam van de vader hebben. Of wanneer er vriendjes of vriendinnetjes van de eigen kinderen mee op vakantie gaan. En dus ook bij kinderen van gescheiden ouders. Overigens is ook voor het aanvragen van zo’n eigen identiteitsbewijs toestemming van de andere ouder nodig. Je Gemeente kan je informeren over de richtlijnen hiervoor.

Toon eenhoofdig gezag aan
Ook de ouder, die alleen gezag heeft over een kind, krijgt te maken met controle. Zorg er daarom voor, dat de stukken mee gaan waaruit blijkt, dat jij de enige gezaghebbende ouder bent. Een recent uittreksel van het gezagsregister is kosteloos op te vragen bij de Rechtbank. Verder heb je de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van je kind(eren) en de BRP van de ouder met eenhoofdig gezag nodig. Toestemming van de andere ouder is dan uiteraard niet nodig.

Ga dus goed voorbereid met de juiste documenten op reis:

– toestemmingsformulier
– kopie geldig paspoort of ID-kaart van de ouder, die toestemming geeft
– geldig paspoort of ID-kaart van het kind
– retourticket
– recent uittreksel van het gezagsregister (indien van toepassing)
– recent uittreksel Basis Registratie Personen (BPR)
– geboorteakte van het kind (eventueel)
– ouderschapsplan (indien aanwezig)

Tenslotte is het nog belangrijk om bij de ambassade van het land van bestemming te informeren, welke eisen zij eventueel stellen.

Fijne vakantie!

Dirk-Jan van den Berg – MfN familie Register Mediator

Ik ben 12 jaar dus ik mag zelf kiezen!

Een veel gehoorde uitspraak van kinderen én ouders die berust op een zeer hardnekkig misverstand. De uitspraak wordt vaak gedaan in het kader van de vraag bij welke ouder het kind zijn of haar hoofdverblijf zal hebben of hoe vaak ze bij de andere ouder zullen verblijven in het kader van de omgangsregeling.
De misvatting dat een kind mag kiezen heeft vaak grote gevolgen voor de verhouding tussen de ouders en heeft veelal tot gevolg dat het kind het gevoel krijgt dat hij of zij moet kiezen tussen beide ouders.
Tijdens de echtscheidingsprocedure wordt in het ouderschapsplan opgenomen bij wie het kind na de scheiding gaat wonen en hoe de zorgregeling eruit ziet. Het komt regelmatig voor dat het kind op een gegeven moment, om verschillende redenen, aangeeft dat hij of zij bij de andere ouder wil gaan wonen, en dat hij of zij dat zelf maar bepalen!
Maar mag een kind dat 12 jaar is ook daadwerkelijk zelf kiezen en beslissingen nemen?
Het antwoord is: NEE!
Een kind is tot zijn 18e verjaardag minderjarig en valt tot dat moment (in het algemeen) onder het ouderlijk gezag van zijn ouders. Tot die datum bepalen de ouders. De gezaghebbende ouders nemen belangrijke beslissingen met betrekking tot hun kind.
Maar waar komt het idee dan toch vandaan dat kinderen zelf mogen bepalen wat zij willen?
Kinderen vanaf 12 jaar hebben het recht om hun mening kenbaar te maken aan de rechter ingeval van een gezagsgeschil tussen zijn ouders. Als één van de ouders een verzoek doet aan de rechter om een beslissing te nemen in een gezagsgeschil, dan zal het kind worden opgeroepen om gehoord te worden door de rechter. De rechter zal, bij het nemen van de beslissing rekening houden met de wensen van de minderjarige.

De indexatie alimentatie voor 2017 is vastgesteld op 2,1 %.

Jaarlijks wordt het indexcijfer voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie vastgesteld. Deze indexatie is nodig omdat jaarlijks ons geld wat minder waard wordt. Door de alimentatie te verhogen met dit indexcijfer is het weer mogelijk om dezelfde zaken te betalen als het jaar daarvoor.

Hoe pas ik indexatie alimentatie 2017 toe?

Elke alimentatieplichtige of alimentatiebetaler moet zelf het nieuwe bedrag uitrekenen en vervolgens de maandelijkse betaling aanpassen. Dit gaat als volgt.
Stel het afgesproken alimentatie bedrag 2016 is € 100, het nieuwe alimentatie bedrag 2017 wordt dan:
100 x 1,021 = € 102,10.
Ben je een keer vergeten te indexeren, kijk dan op de site van LBIO om uit te rekenen hoe dit in zijn werk gaat.

Is indexering alimentatie 2017 verplicht?

Voor kinderalimentatie geldt een wettelijke verplichting, voor partneralimentatie hangt dit af van de gemaakte en vastgelegde afspraken in het echtscheidingsconvenant.

Zijn er nog andere wijzigingen in alimentatie?

Het hangt ervan af wanneer jullie afspraken hebben gemaakt. Voor de berekening van de kinderalimentatie zijn de afgelopen jaren wat wisselingen geweest in de toepassing van heffingskortingen en toeslagen, dit zou op basis van een nieuwe berekening best een ander beeld kunnen geven. Het is overigens niet verplicht deze wijzigingen te volgen maar het mag natuurlijk wel.

Indexering alimentatie per 1 januari 2016 bekend

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2016 wordt verhoogd, is vastgesteld op 1,3%. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.

Als vaders eens wisten hoe belangrijk ze zijn in de opvoeding van hun kinderen, wat gaat er dan gebeuren? Is het vaders duidelijk wat hun rol eigenlijk is?

Eerst de moeder
Het eerste grote contact is weggelegd voor de moeders. Negen maanden voorsprong op alle vaders. In die belangrijke maanden van de zwangerschap ontstaat een symbiose tussen moeder en kind en daar komt niemand tussen. De uitwisseling is veel groter dan ooit gedacht en dat weten we omdat we veel meer technieken hebben die vastleggen wat er in de buik gebeurt. De navelstreng is niet alleen de dubbele bloedbaan, maar ook verzorgt het zuurstof en voedsel. De emoties van de moeder stromen er doorheen en zo ontstaat een onlosmakelijke verbondenheid.

De vader als tweede hechtingfiguur
Na de geboorte krijgt de vader de gelegenheid om zijn eerste contact te leggen met de baby. Natuurlijk herkent de baby zijn stem, want die hoorde hij of zij al maanden.De oh zo belangrijke koestering die nu tussen moeder en kind doorgaat, wordt als het goed is gesteund door de vader. Aanraking door de vader is nu net zo belangrijk als door de moeder. Koestering, huidcontact, dragen, wiegen, praten, het is een voorwaarde voor hechting.

Grenzen aangeven
Kinderen leren als ze ouder worden door het stellen van grenzen. Laat nou de vader daar een grote rol in spelen! Veel moeders laten zich leiden door hun hart:’ Ah, mama, nog één keertje, toe’,  zegt een kind en soms voelt de moeder dat ze over grenzen gaat. Die van haar of die van haar kind. Dan helpt het als de vader resoluut indamt:’ Zo, nou is het klaar’. Kinderen reageren daar vaak heel goed op.

Verzorging versus begeleiding
De eerste twaalf jaar zijn voor de moeder wordt wel gezegd. Verzorging neemt een grote plaats in, in het leven van kinderen. Na het twaalfde jaar wordt het met name voor jongens belangrijk om tijd door te brengen met hun vader. Kinderen kijken naar wat wij doen en zo kijken ze als het ware de kunst af van hun vader. Hij is hun rolmodel. Hoe een vader tegen dingen aankijkt, met winnen en verliezen omgaat, zijn boosheid uit en praat met vrouwen is voor de zoon het referentiedader.

De afwezige vader
Helaas is door de vele scheidingen het niet meer vanzelfsprekend dat dit bovenstaande kan ontstaan. Veel jongens missen hun vader en dat kan best wel gevolgen hebben op hun gedragingen. Sommige jongens kennen hun vader niet of nauwelijks. Het verdriet wat dat met zich meebrengt wordt vaak niet geuit en de boosheid die erboven zit komt naar buiten. Woede soms. Want grote jongens huilen niet, dat hebben we ooit Maatschappelijk afgesproken. Dus blijft het zitten wroeten. Als uiteindelijk in een vorm van begeleiding het verdriet mag gaan stromen en de frustratie van het missen eruit mag komen, dan pas gaan we zien wie we werkelijk voor ons hebben.

Investeer!
De coachende rol die vaders hebben na het twaalfde jaar is van groot belang. Speciaal voor zonen. Natuurlijk is het prachtig om een band met je dochter op te bouwen. Ook heel waardevol. Maar meisjes spiegelen zich aan hun moeder. Dat is anders.
Bouw een band op door iets te zoeken wat jullie beiden leuk vinden om te doen. Of dat nou vissen is of schaken, of klussen of wat dan ook maar. En praat over wat je ervaart en luister naar de belevingswereld van je zoon. Complimenteer hem met inzet en doorzettingsvermogen, want zo stimuleer je hem. Haal het beste in hem naar boven.
Soms geven vaders zichzelf als vader een magere vijf. Wat als je er een acht van gaat maken? Hoe zou dat zijn voor je zoon, maar ook voor jou? Levenslang contact, een zoon die graag zijn vader bezoekt en van hem dingen wil leren. Investeren levert veel op, heel veel. Doen!

Belemmering
Het kan zijn dat je als vader geen goede band hebt kunnen opbouwen met jouw eigen vader, of je had zelf geen aanwezige vader . Dat was voor jou als kind een groot gemis. Soms voel je dat, soms heb je het ver weg gedrukt. Zie het onder ogen wat het met je gedaan heeft en maak voor jezelf eens een lijstje: wat had ik graag gewild? Je hebt dan iets bijzonders in handen naar je eigen kind(eren) toe. Dat is wat zij ook graag willen!

Indexering alimentatie per 1 januari 2015 bekend

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2015 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,8%. De verhoging geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Zie ook: https://www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar van het inkomen. Dit kan een lastenverzwaring opleveren voor de betaler van kinderalimentatie. De afschaffing kan een reden zijn voor ex-partners om opnieuw om de tafel te gaan om afspraken te maken.

Tot 2015 heeft de betaler van kinderalimentatie nog de mogelijkheid om te profiteren van een fiscale aftrek. Door de Wet hervorming kindregelingen vervalt het fiscaal voordeel. Voor een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt kan dit zware financiële gevolgen hebben. Dit kan namelijk een verlaging van het besteedbaar inkomen opleveren van enkele duizenden euro’s per jaar.

Betaalde kinderalimentatie geeft recht op een fiscale aftrek

Gescheiden ouders moeten beide financieel bijdragen aan de kosten van hun kind. Doordat een kind bij één van de ouders woont, draagt de andere ouder financieel minder bij aan de kosten van het kind. De niet verzorgende ouder kan kinderalimentatie verschuldigd zijn. Indien er minimaal 136 euro per maand wordt bijgedragen in de kosten, bestaat er recht op een buitengewone lastenaftrek. Dit is een forfaitair bedrag dat mag worden afgetrokken van het inkomen.

Wat gaat er veranderen door de Wet hervorming kindregelingen?

Tot bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen wordt het zogenaamde kindgebonden budget verhoogd. Deze tegemoetkoming is te vergelijken met kinderbijslag, maar het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Dit is een toeslag waar de verzorgende ouder recht op kan hebben. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om kinderalimentatie af te trekken van het inkomen komt te vervallen. De ontvanger van de kinderalimentatie zal in veel gevallen dus ook minder de noodzaak hebben om nog kinderalimentatie te ontvangen door een gestegen kindgebonden budget. Gescheiden ouders zullen in veel gevallen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Niet in alle gevallen stijgt het kindgebonden budget
De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen er financieel op achteruit gaat. De ontvanger heeft de alimentatie minder hard nodig omdat het kindgebonden budget stijgt, maar dat is niet alle gevallen ook daadwerkelijk het geval. De verhoging van het kindgebonden budget is namelijk afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Ex-partners moeten nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie
Aan ex-partners nu de lastige taak om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de tegemoetkoming aan de ouder waar het kind regulier woont. Door de verhoging van het kindgebonden budget kan de kinderalimentatie in principe verlaagd worden, maar hoeveel stijgt het kindgebonden budget vanaf 2015? Om hier een indruk van te krijgen, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.