Stappenplan

Scheidingsbemiddeling in 10 stappen

Van kennismaking tot en met nazorg

Stap 1. Kennismakingsgesprek

In dit eerste gesprek wil ik graag weten wie jullie zijn en wat de situatie is. Vervolgens vertel ik kort wie ik ben, wat mijn meerwaarde is en hoe een begeleidingstraject eruit kan zien. Daarbij houd ik rekening met de omstandigheden en wensen. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen die jullie hebben. Dit gesprek (45 à 60 minuten) is kosteloos. Is er vertrouwen in mijn begeleiding, dan maak ik een offerte voor het hele traject. Na akkoord starten we de mediation.

 

Stap 2. Intakegesprek

In dit gesprek maken we een inventarisatie van alle zaken die van belang zijn om de scheiding goed te kunnen regelen. Is er bijvoorbeeld veel onrust over de woning? Dan heeft dat prioriteit voor de volgende bijeenkomst. Tijdens het intakegesprek leg ik ook het nodige uit over de financiële aspecten van jullie scheiding. Denk aan de mogelijkheden qua pensioen, hypotheek en eventuele toeslagen. Ook hebben we het – als dat van toepassing is – over (kinder)alimentatie.

 

Stap 3. De woning

De ervaring leert dat er bijna altijd veel onzekerheid en onduidelijkheid is over de (huur)woning. Wie gaat waar wonen? Kan een van beiden in de huidige woning blijven? Hoe zit het met de eventuele hypotheek, de restschuld, of juist overwaarde?

Gaat het om een koopwoning, dan kan ik vrijblijvend een hypotheekadviseur vragen om aan te schuiven. Deze kan tot in details de mogelijkheden op een rij te zetten.

 

Stap 4. Ouderschapsplan

Voor kinderen onder de 18 jaar is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Een plan waarin alle afspraken komen te staan over de zorg voor de kinderen. Vooraf krijgen jullie een concept ouderschapsplan via de mail. Dit kun je alleen of samen vooraf doornemen en voorbereiden. Tijdens de bijeenkomst zullen we de inhoud uitgebreid bespreken. Het doel is te komen tot een plan dat voldoet aan de gezamenlijke wensen en beide ouders én de kinderen recht doet.

 

Stap 5. Vaste lasten / Alimentatie

Om inzicht te krijgen in de financiële situatie na de scheiding, vraag ik jullie vooraf een overzicht van het inkomen en vaste lasten in te vullen. Na het doorlopen van stap 3 weten we vaak al wat ieders nieuwe woonlasten worden en wat er eventueel aan toeslagen kan worden aangevraagd. Zo ontstaat helder en volledig inzicht in de nieuwe financiële situatie.

Alimentatie

Op basis daarvan bekijken we ook de mogelijkheden van alimentatie. Ik maak een eerste berekening volgens de Tremanormen (normen en richtlijnen die door de rechtbank worden gebruikt om alimentatie te berekenen). Maar natuurlijk moet de alimentatie financieel haalbaar zijn en goed voelen voor beide ex-partners.

 

Stap 6. Financiën en pensioen

We zetten de cijfers op een rij en brengen het complete nieuwe financiële landschap in kaart. Wat kost de scheiding? Wat zijn de fiscale en financiële gevolgen voor dit jaar en de volgende jaren? Hoe ziet de nieuwe lastenverdeling eruit? Wat gebeurt er met de eventuele  winst uit verkoop van jullie huis? We kijken ook naar de pensioenen. Wat willen jullie daarmee? Verevenen(verdeling), conversie, niet verdelen, afkopen, gedeeltelijk verrekenen? Misschien zijn de afspraken over de verdeling van het opgebouwde pensioen opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Afspraken over financiën en het pensioen nemen we op in het echtscheidingsconvenant.

 

Stap 7. Bespreken concept convenant

Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in het convenant. Ik neem het concept met jullie door, zodat alles duidelijk is. Na de bespreking mail ik het convenant, zodat jullie het in alle rust kunnen doornemen en eventuele vragen of opmerkingen noteren.

 

Stap 8. Tekenen van de documenten

Zijn jullie akkoord met de inhoud van het convenant? Dan gaan we over tot ondertekening. Daar voeg ik de laatste officiële stukken aan toe, waarna alles wordt opgestuurd naar de advocaat

 

Stap 9. Juridische afwikkeling

De laatste stap in het echtscheidingsproces is de formele juridische afwikkeling van de scheiding (rechtbankprocedure). Jullie scheidingsverzoek wordt door de advocaat bij de rechtbank ingediend. Ik werk hiervoor samen met een advocatenkantoor. Zij dienen het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank en geven juridisch advies tijdens het scheidingstraject.

Na vier tot vijf weken volgt de beschikking en is de scheiding uitgesproken. Jullie ontvangen de beschikking per post, met daarbij een akte van berusting. Deze akte moet door beiden worden ondertekend en teruggestuurd naar de advocaat. Met deze akte van berusting zal de advocaat de scheiding laten inschrijven bij de registers van de burgerlijke stand. Daarna ontvangen jullie een brief van met de officiële scheidingsdatum.

 

Stap 10. Nazorg

Het traject is afgerond. Mocht het nodig zijn dan help ik met de aanvraag van verschillende toeslagen en verzorgen ik het invullen en de verzending van pensioenformulieren. Op de achtergrond blijf ik beschikbaar voor vragen: de nazorg heeft geen einddatum. Ook na jaren ben ik er voor vragen over aanpassingen van de ouderschapsplannen en/of kinderalimentatie. Hebben jullie alle stappen met mij als mediator doorlopen, dan breng ik geen kosten in rekening voor nazorg.

 

Wil je meer weten over dit stappenplan? 

Ik sta voor jullie klaar. Bel 06 10 90 56 33