Financiën

Financiële gevolgen van echtscheiding

Rechten, plichten en praktische zaken

Bij een scheiding moeten er ook veel geldzaken worden afgehandeld, zeker als er kinderen zijn. In de praktijk merk ik dat de financiële kant van de scheiding vaak wordt onderschat. ‘Onze scheiding is niet zo ingewikkeld’. ‘We hebben niet veel geld.’ ‘Dat stuk kunnen we zelf wel regelen.’; het zijn uitspraken die ik bij de kennismaking regelmatig hoor. Zitten we echter rond de tafel en gaan we samen de financiële gevolgen van de scheiding uitwerken, dan blijken zaken toch een stuk ingewikkelder te liggen.

 

Kinderalimentatie

De hoogte van kinderalimentatie wordt berekend op basis van een aantal factoren:  het netto inkomen tijdens het huwelijk, de zorgverdeling, de draagkracht van de ex-partners na het huwelijk en het kindgebonden budget. Nadat de zorgverdeling voor de kinderen is besproken, reken ik de verdeling van de kinderkosten – voor het levensonderhoud van de kinderen – uit. We bespreken of er bedragen moeten worden aangepast.

 

Partneralimentatie

Na de scheiding ontstaan er twee huishoudens. Wanneer de ene partner minder inkomsten heeft, kan er sprake zijn van recht op partneralimentatie. De wet geeft namelijk aan dat ex-echtgenoten elkaar moeten onderhouden. De hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg worden afgesproken, waarbij er wordt gekeken naar behoefte en draagkracht. Als er na aftrek van (eventuele) kinderalimentatie nog draagkracht is, is dat maatgevend voor afspraken over partneralimentatie.

 

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatiebedragen worden jaarlijks verhoogd met een indexeringspercentage, vastgesteld door de minister van Justitie. Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd, is vastgesteld op 3%.

 

Eigen woning

Een eigen woning kent bij een scheiding veel financiële en fiscale gevolgen. Misschien heeft een van beiden de wens om na de scheiding in het eigen huis te blijven wonen. Hoe moet je het huis dan verdelen? Kun je de hypotheek na de scheiding overnemen? Wie bepaalt de waarde van de woning?

 

Het gemeenschappelijk vermogen

Bij de scheiding moet het gemeenschappelijke vermogen worden verdeeld. Denk bijvoorbeeld aan spaargelden en effecten, levenslooptegoeden en kapitaalverzekeringen. We brengen het vermogen en kaart en kijken naar de situatie. Is er in gemeenschap van goederen getrouwd of op huwelijkse voorwaarden? Als alles helder is dan kunnen we optimale afspraken gaan maken, ook fiscaal gezien.

 

Verdeling van het pensioen

Het pensioen staat bij de meeste mensen niet hoog op de agenda. Dat speelt ‘later’. Toch maakt het opgebouwde pensioen wettelijk onderdeel uit van alle financiële afspraken bij scheiding. Zo krijg je te maken met de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS), pensioenverevening of pensioenconversie.

 

Schulden en scheiden

Is er sprake van schulden, dan ontstaan er meestal veel vragen over hoe deze verdeeld moeten worden. Wat zijn de opties, eventuele fiscale consequenties en wanneer stopt de aansprakelijkheid? Daarnaast is het belangrijk dat de afspraken goed vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant en dat dit afgestemd wordt met de schuldeisers.

 

Toeslagen

Een scheiding heeft ook invloed op toeslagen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Het is niet altijd mogelijk om de toeslagen te verdelen, de belastingdienst hanteert verschillende regels. Ik help met inzicht en overzicht.

 

Belastingen en scheiding

Als er iets onderschat wordt bij de financiële kant van een scheiding, dan zijn het wel de fiscale gevolgen. De belastingdienst constateert jaarlijks veel fouten in de belastingaangiftes na een scheiding, zeker ook bij het bezit van een eigen woning. Check dus altijd wat de fiscale gevolgen van afspraken zijn, de belastingdienst adviseert dit niet voor niets. Fouten maken met aangiftes en toeslagen kan leiden tot forse naheffingen of zelfs financiële problemen. Goed fiscaal advies is dus zeer belangrijk. Het kan geld ‘opleveren’, of belastingschulden voorkomen.

 

Zicht op de nieuwe financiële situatie na een scheiding geeft rust. Daar begeleid ik graag bij.